ขอต้อนรับสู่งานวิจัย

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ข่าวสาร

  • การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน [Link
  • ประกาศเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2557 ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. [Link
  • ประกาศให้ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2556 [Link
  • ทำเนียบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในประเทศไทย [Link]
Advertisements